Projekt zaštite okoliša: Pokroviteljstvo nad staništem kukca jelenaka

četvrtak, siječnja 1, 2015

Na području veličine od 4,5 ha nalazi se hrastova šuma s najvećom biološkom raznolikošću u Brentenmaisu, gradskoj šumi Mödling. Kroz našu potporu može se odstupiti od regulirane upotrebe drva, odnosno povlačenja biomase, a šuma će u potpunosti biti prepuštena prirodi. Pritom ostaje već vezan  CO2 (1.970 tona) u tlu i ne ulazi na novo u prirodni ciklus. Osim toga godišnje se oko 45 tona  CO2 nanovo veže da bi se atmosfera za tu količinu rasteretila. Time smo našem cilju, da postanemo tvrtka CO2-neutral, opet došli za veliki korak bliže. Kao što ime već sugerira, ugroženo stanište jelenaka pronalazi u tom području vitalne uvjete za razvoj. Ostaci mrtvog drveća u šumi – ponajprije hrasta – omogućuje insektima da razviju ličinke u korijenju, trupcima i panjevima mrtvih stabala. Taj razvoj traje, ovisno o kvaliteti drva, između 5 do 8 godina. Ali i druge vrste, kao naprimjer divlje svinje i pjegavi daždevnjak imaju korist od toga prirodnog raja u Mödlingerovoj gradskoj šumi.

Pregled