Integracija sustava

Idealno rješenje za vas je cilj naše usluge.

Usluge

Širenje, modernizacija i prilagodba postojećih uređaja uključujući njihove sustave upravljanja/kontrole kroz integraciju novih komponenata, adaptaciju i eventualno održavanje postojeće okoline. To uključuje i mahaničke te hidrauličke sustave kao i pripadajuću elektro i kontrolnu tj. upravljačko-tehničku opremu.