CSR

Claudia Wallner

"Prema našim ISO 14001 certifikatima (upravljanje okolišem) i ISO 50001 (upravljanje energijom) u 2013. godini, bio je samo logičan korak da se aktivno uključimo u zaštitu okoliša. Kod toga su održivi i regionalni razvoj  bili važni kriteriji za nas. Stoga smo vrlo sretni na ovom velikom projektu i da smo  s gradom Mödlingom našli posvećenog partnera. " Claudia Wallner, Upravljanje kvalitetom