CSR

Projekt zaštite okoliša: pokroviteljstvo nad staništem jelenaka

Sa 1.1.2015. preuzeli smo pokroviteljstvo nad jelenak staništem u gradskoj šumi Mödling (Brentenmais). Na području veličine od 4,5 ha je hrastova šuma s najvećom biološkom raznolikošću. Kroz našu potporu može se odstupiti od regulirane upotrebe drva, odnosno povlačenja biomase, a šuma će u potpunosti biti prepuštena prirodi. Pritom ostaje već vezan CO2 (1,970 tona) u tlu i ne ulazi na novo u prirodni ciklus. Osim toga, godišnje se oko 45 tona CO2  nanovo veže, da bi se atmosfera za tu količinu rasteretila. Laknulo nam je što smo tako smanjili našu emisiju CO2 .

Kao što ime već sugerira, ugroženo stanište jelenaka pronalazi u tom području vitalne uvjete za razvoj. Ostaci mrtvog drveća u šumi  - ponajprije hrasta – omogućuje insektima da razviju ličinke u korijenju, trupcima i panjevima mrtvih stabala. Taj razvoj traje, ovisno o kvaliteti drva, između 5 i 8 godina. Ali i druge vrste kao naprimjer divlje svinje i pjegavi daždevnjak imaju koristi od toga prirodnog raja u Mödlingerovoj gradskoj šumi.

Također posjetite: Stadtgemeinde Mödling - Naturerleben in Mödling

Claudia Wallner

"Prema našim ISO 14001 certifikatima (upravljanje okolišem) i ISO 50001 (upravljanje energijom) u 2013. godini, bio je samo logičan korak da se aktivno uključimo u zaštitu okoliša. Kod toga su održivi i regionalni razvoj  bili važni kriteriji za nas. Stoga smo vrlo sretni na ovom velikom projektu i da smo  s gradom Mödlingom našli posvećenog partnera. " Claudia Wallner, Upravljanje kvalitetom

Jelen buba - kukac od 2012

Hirschkäfer