Puštanje u pogon

Idealno rješenje za vas je cilj naše usluge.

  • Probno ispitivanje
  • Podešavanje komponenata na zahtjevane operativne parametre
  • Besprijekorna primopredaja uređaja/postrojenja
  • Sveobuhvatno školovanje budućeg operativnog kadra