Montaža

Gerald Ramler

"Stručna osposobljenost, sigurnost na radu i zdravlje našeg tima za montažu ja naša velika odgovornost."  Gerald Ramler, Voditelj tehničkog projektiranja

Usluge

  • elektro montaža
  • mehanička/strojarska montaža
  • nadzor gradilišta
  • priključak na sučelje i kontrola sučelja uključujući i integraciju vlastitog rada