Dokumentacija

Izrađujemo dokumentaciju prema vašim potrebama, cjelovito i točno; u elektroničkom obliku i /ili  kao ispis.

  • Shema protoka
  • Popis komponenata
  • Način upravljanja-održavanja
  • Prikaz nacrta
  • Shema upravljana
  • EU-usklađeno snimanje podataka
  • Višejezično (po potrebi)