AGES Mödling, Termičko postrojenje za dezinfekciju otpadne vode

Inženjering, isporuka, montaža i puštanje u pogon termičkog postrojenja za dezinfekciju otpadnih voda, za onečišćene otpadne vode Batch – postupkom (postupkom vrtložne posteljice)

  • Skupljanje otpadnih voda
  • Termička dekontaminacija, biološki vrlo zagađena voda (uzročnici rizične skupine 3, VBA)
  • Visoko učinkoviti koncept povrata topline
  • Isporuka kompletnog postrojenja (prijemnih spremnika, kontejnera za sterilizaciju, pumpa, ventila, kompletne mjerne i upravljačke tehnike itd.)
  • Automatizacija, vremenski i procesno ovisan sustav upravljanja programima
  • Automatizacija za potpuno automatski tijek sterilizacije, serijsko snimanje relevantnih mjernih vrijednosti u reaktorima kao dokaz uspješne sterilizacije
  • Dokumentacija, potvrda valjanosti
Sve reference