Mautner Markhof, Automatizacija

 • Ukupna automatizacija proizvodnje sirupa od preuzimanja sirovine do punjenja
 • Projektiranje i izvedba spremnika za automatizaciju uklj. sustav kontrole procesa sa serijom sljedivosti  lt. EU-propis
 • CIP-postrojenje  3-kružno
 • Nova automatizacija postrojenja za pasterizaciju za ocat i sirup
 • Automatsko čišćenje i sterilizacija spremnika
 • Automatizacija postrojenja procesne vode uklj. povrat topline
 • Nova automatizacija postrojenja za fermentaciju octa
 • Grubo i detaljno projektiranje
 • Nabava komponenata
 • Mehanička i elektro montaža
 • Puštanje u pogon
 • Dokumentacija
Sve referenceNašim klijentimaAutomatizacija