Mars Austria, Modernizacija i optimizacija parnog kotla

Modernizacija i optimizacija parnog kotla

 • Instalacija kondenzacijskog dimno-plinskog izmjenjivača topline
 • Postrojenje za osmozu za kotao pohrane vode
 • Sanacija modula za pohranu vode uklj. puno odzračivanje, ugradnju Brüden-izmjenjivača topline
 • Opremanje postojećeg kotla s novom mjernom tehnikom, novim plamenikom i elektrikom
 • Ugradnja kontrolnog upravljača kotla ovisnog o opterećenju
 • Grubo i detaljno projektiranje
 • Isporuka i montaža komponenata (mehaničkih, električnih)
 • Podnošenje nadležnim tijelima, TÜV
 • Automatizacija, vizualizacija
 • Puštanje u pogon
 • Dokumentacija

Sva nadogradnja izvršena je bez pogonskog zastoja.

Ušteda energije

 • Redukcija temperature ispušnih plinova i potrošnje goriva
 • Povećanje stupnja učinkovitosti
Sve reference