Messner Wurst- und Schinkenspezialitäten, parni kotao

Planiranje, isporuka, montaža i puštanje u pogon sustava novog parnog kotla

  • Parni kotao 3.200 kg/s sa integriranim plinskim izmjenjivačem topline
  • Kondenzacijski toplinski izmjenjivač topline
  • Parni izmjenjivač topline
  • Povrat toplinske energije iz kompresora niskih temperatura, kompresora za zamrzavanje, kondenzata za opuštanje i tople vode iz različitih agregata
  • Slojeviti spremnik za vodu
  • Modul za servis vode za novi i preostali stari kotao
  • Novi kamin sa držačem cijevi, pripremljen za još jedan novi kamin
  • 3 upravljačka ormara
  • Novi distributer pare
  • Kombinirani plamenik (plin, HEL)

Generalni izvođač radova, podnošenje dozvola i predaja planova, inženjering, nabava i isporuka, strojarska i elektro montaža, mjerna i kontrolna tehnika, obuka operatera, puštanje u pogon

Sve referenceKotlovaOptimizacija energije