Intenziviranje naših aktivnosti u Hrvatskoj!

srijeda, travnja 1, 2015

Preuzimanjem 75,1% dionica Međimurske hidrogradnje d.o.o., građevinske tvrtke usmjerene na izgradnju kanalizacije, nastavili smo sa širenjem naše djelatnosti u Hrvatskoj. Tvrtka, čije je sjedište u Čakovcu, u Međimurskoj županiji, certificirana je prema ISO 9001 (kvaliteta), ISO 14001 (okoliš) i ISO 22000 (sigurnost hrane). Djelatnost Međimurske hidrogradnje je osim izgradnje kanalizacije i izgradnja vodoopskrbnih sustava, regulacija oborinskih voda te preuzimanje projekata i građenje.

Pregled