Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Stari grad - Hvar

otok Hvar, Hrvatska
50-250 ES, Argat d.o.o.

Projektiranje i izgradnja malog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na ograničenom prostoru s primjenom biofilm nosača.

Sve referenceVoda + Otpadne vode