Prociscivac otpadnih voda Čakovec

Međimurske vode d.o.o

Analiza postojećeg inventara, izrada koncepta za optimizaciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sve reference