Milsy a.s., Mljekara

Spajanje dviju mljekara i proširenje lokacije

 • Preuzimanje sirovog mlijeka – dostava gotovog mlijeka
 • UHT-postrojenje sa homogenizatorom, sterilnim spremnikom, strojem za punjenje vrećica, podizaćem kartona za UHT-mlijeko, kakao, šlag, mliječne napitke, deserte, crveni voćni žele i limunade.
 • Nadogradnja postrojenja za finiš sira sa novom automatizacijom kade za predprešanje  i drugih dijelova postrojenja.
 • Doziranje biljne masti za standardizaciju specijalnih proizvoda.
 • Strojarnica, postrojenje za kompromiranje zraka
 • CIP-postrojenja
 • Grubo i detaljno projektiranje
 • Mehanička i elektro-montaža
 • Automatizacija
 • Puštanje u pogon
 • Dokumentacija
Sve referenceProcesna tehnika