Kontinuirana priprema voća, Agrana Kröllendorf

  • Koncepcija novih postrojenja
  • Doziranje sirovina
  • Postrojenje za miješanje
  • Toplana 6.500 kg/s
  • Automatsko punjenje kontejnera i sterilizacija
  • Sustav kontrole sa serijom slijedivosti prema EU propisima
  • 3 kružno CIP-postrojenje
Sve referenceSpremnici