Adaptacija pasteriziranja i upravljanja receptima

Mjenjanje programa za jednostavnu prilagodbu postrojenja na različite proizvode

  • Detaljno pojašnjenje uvjeta novoj upravi za recepte kao i definicija za to potrebnih parametara i funkcionalnih skupina
  • Inženjering: aktualizacija sheme toka, izrada nove upravljačke sheme, projektiranje upravljačkog programa i vizualizacija
  • Isporuka i puštanje u pogon: ventila, senzora, upravljačkog ormara i njemu pripadajućeg pribora
Sve referenceAutomatizacija