Otpadnih voda tvornice - Dreh und Trink

Projektiranje i izvedba uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tvornice za proizvodnju pića

  • Uređaj za pročišćavanje otpadne vode za direktan prijem pročišćene otpadne vode u prirodni recipijent (potok)
  • Procesna tehnologija: spremnici za mješanje i izjednačavanje kao i neutralizacija; 2-smjerno, 2-stupanjsko biološko pročišćavanje prema ATV 131 uz primjenu Bio-film tehnologije (metoda plutajuće posteljice) sa sekundarnim pročišćavanjem i spremnikom za mulj.
  • Čišćenje otpadne vode industrijskog pogona za proizvodnju pića (voda za pranje postrojenja za proizvodnju i odabranih boca za punjenje pića) kao i kućne sfere  (sanitarije, tuševi, mogućnost pranja radne odjeće)

 

Izrada i predaja projekata za pridobivanje dozvola, inženjering, isporuka, elektro i strojarska montaža, mjerna i upravljačka tehnika, obuka operatera, puštanje u pogon

Sve referenceNašim klijentimaVoda + Otpadne vode