Modernizacija postrojenja za flotaciju

Modernizacija postojećeg postrojenja za flotaciju

  • Ultrazvučno mjerenje protoka i razvoj koncepta za optimizaciju postrojenja za flotaciju na temelju analize vode
  • Realizacija mjera razrađenih zajedno s klijentima (npr. obnova ventilacijskog sustava flotacijskog bazena, kontinuirani nadzor dotoka,  ugradnja modernog upravljačkog sustava postrojenja, rotacijske rešetke, nove mjerne tehnike, novog upravljačkog ormara, nova ožičenja)
Sve reference