Moser Wurst, parni kotao i višeslojni spremnik za vodu

Projektiranje, isporuka i montaža kompletne kotlovnice

  • 2 nova parna kotla
  • Priprema vode za obradu (postrojenje za osmozu, obnova sustava kondenzacije,  priprema za pohranu vode, povrat topline preko višeslojnog spremnika za vodu, intergracija otpadne topline rashladnih uređaja)
  • Kondenzacija-ECO
  • Grubo i detaljno projektiranje
  • Podnošenje zahtjeva nadležnim tijelima
  • Nabava komponenata
  • Mehanička i elektro montaža
  • Puštanje u pogon
  • Dokumentacija
Sve referenceKotlovaOptimizacija energije