Zagreb, otpadnih voda

Odlagalište otpada Jakusevac

Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (SBR-uređaj) i pogon uređaja

  • Grubo i detaljno projektiranje
  • Procesno tehnički dizajn
  • Nova automatizacija
  • Dimenzioniranje, dobava i ugradnja mješača, puhala, mjerne tehnike
  • Mehanička i elektro montaža
Sve reference